EGZAMIN NA ODZNAKĘ JEŹDZIECKĄ

W dniu 06.05.2021 r. w naszym ośrodku odbyły się egzaminy na brązową i srebrną odznakę jeździecką.

Egzamin na brązową i srebrną odznakę

Do egzaminu, który rozpoczął się o godzinie 16.00 na brązową oraz srebrną odznakę jeździecką przystąpiło po 5 osób czyli łącznie 10 osób.

Brązowa Odznaka Jeździecka - jest pierwszym szczeblem w drabinie do sportowego jeździectwa. Uprawnia ona, do startów w zawodach regionalnych do klasy L w skokach włącznie oraz P w ujeżdżeniu, (nie posiadając odznaki możemy startować jedynie w konkursach towarzyskich). Aby ją zdobyć jeźdźcy musiel zdać egzamin składający się z 4 części: próba ujeżdżeniowa, skoki, teoria i sprawdzian z opieki stajennej.

Srebrna Odznaka Jeździecka - to kolejny stopień w nauce, który można zdobyć jedynie posiadając Brązową Odznakę Jeździecką conajmniej od 3 miesięcy oraz ukończony wiek 8 lat. Srebrna odznaka uprawnia do startów w konkursach do klasy N włącznie w skokach oraz do klady C włącznie w ujeżdżeniu. Egzamin, podobnie jak w przypadku BOJ składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Część praktyczna składa się z trzech etapów: opieki stajennej, próby ujeżdżeniowej i skokowej. 

Po 12 miesiącach od zdania Srebrnej Odznaki Jeździeckiej możesz przystąpić do egzaminu na Złotą Odznakę Jeździecką.

Egzamin na odznaki PZJ w Leśnej Woli

Egzaminatorzy oceniali wiedzę i umiejętności jeźdźców na podstawie podanej wcześniej literatury. Egzaminy składały się z dwóch części — praktycznej i teoretycznej. Zaliczenie części praktycznej było warunkiem podejścia do części teoretycznej.

Wszystkim jeźdźcom, którzy zdali egzamin serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów podczas startów w zawodach jeździeckich!