facebook

Hipoterapia

Zapraszamy na zajęcia hipoterapii prowadzone przez profesjonalną kadrę terapeutów.

 

Formy terapii:

 

-fizjoterapia na koniu zgodnie z:

 • metodą usprawniania neurorozwojowego NDT Bobath
 • koncepcją torowania nerwowo-mięśniowego PNF
 • koncepcją kinezjologii neurorozwojwojowej DNS

-trening sensomotoryczny na koniu

-psychopedagogiczna jazda konna

-elementy logopedii

 

Charakter oraz forma zajęć zależy od celów terapii dostosowanych do danego pacjenta.

Wskazania do Hipoterapii (zarówno dla dzieci jak i dorosłych):

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Autyzm
 • Choroby mięśni
 • Wady wrodzone centralnego układu nerwowego
 • Przepuklina oponowo - rdzeniowa
 • Zespoły genetyczne np. zespół Downa
 • Zaburzenia chodu, równowagi
 • zaburzenia integracji sensorycznej
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • uszkodzenia wzroku, słuchu
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • stany po urazach narządu ruchu na tle neurologicznym oraz ortopedycznym
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • wady postawy

 

Dla dzieci zdrowych prowadzimy „mini lekcje” jazdy konnej - ćwiczenia wpływające na prawidłową postawę oraz stabilność ciała połączone ze świetną zabawą na koniu.

 

Zajęcia prowadzi Krzysztof Klimasz – Fizjoterapeuta i Hipoterapeuta 

 

Kontakt: +48 668 215 899